معماری بنای منار جنبان

  منار جنبان براستی یکی ازاعجاب انگیز ترین بناهای تاریخی شهر اصفهان وکشور ایران است. سبک معماری این بنامغولی است واز یک صحن یاایوان ودو مناره تشکیل شده است. نکته ی شاخص در باره ی معماری این بنای تاریخی زیباوجود همان پدیده ی فیزیکی تشدیدیعنی منتقل شدن نیرواز مناره به تمام ساختمان است. ولی شایداین سوال درذهن هانقش بندد که باتکان خوردن این بناطی ...
  1055 Hits
1055 Hits

کرشاهی دژی محکم در برابر مغولان

  کر شاهی را میتوان یکی ازبنا های باز مانده ازعهد مغولان بحساب آورد که شاهدرشادت کویر نشینان در برا بر هجوم لشگریان مغول بوده است. سربازانی که در زمان یورش مغولان با آنها می جنگیدند پس از جنگ طولانی ورشادتهای فراوان بداخل قلعه میروند تاجنگ رااز آن جا ادامه بدهند . مغولها با این فکرکه جنگجویان ایران پس از چندروز مقاومت و اتمام آب وغذا تسلیم میش...
  1217 Hits
1217 Hits

آرامگاه بیدآبادی

آقامحمد خان بیدآبادی یک حکیم و هم چنین عارف و اضافه بر آن یک مدرس در قرن دوازده هجری‏قمری بوده است. این مدرس بزرگ با سلوک عرفانی اش و هم چنین رواج دادن حکمت های استاد ملاصدرا مشهور می باشد. آقامحمد بیدآبادی شاگردهای فلسفه و عرفان با توانی مانند ملای علی خان نوری، محمدابراهیم کرباسچی، سید حسین‏قزوینی، میرزا ابوالقاسم قمی یا همان میرزای قمی و مولا مه...
  1425 Hits
1425 Hits

امکانات موزه ی موسیقی در اصفهان

موزه موسیقی اصفهان امکانات خوبی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد از جمله: فروشگاه فروش محصولات فرهنگی مرتبط با موسیقی ایرانی. از این فروشگاه می توانید سازهای ایرانی خریداری کنید. کافی شاپ، راهنمای متخصص و کاربلد، پخش صوتی و تصویری نواختن سازهای مختلف موسیقی، تور مجازی بخش های مختلف موزه همراه با موسیقی اگر دوست دارید تا با فضای موزه موسیقی بی...
  1121 Hits
1121 Hits