آستانه مقدس امام زاده زینب علیه السلام

 بار گاه مقدس امام زاده زینب علیه السلام بقعه ی حضرته زینب از دخترهای حضرت امام موسی‏بن جعفر علیه السلام است که مشهور است به زینبیه دارد. درسال های بسیار دورتر تنها بنای خشتی و گلی دراین محل واقع شده بود و البته چهره‏ی اکنون آن دراثر باز سازیهای یک صد و بیست ساله ی گذشته به صورت امروزه درآمده است. گنبد و گل دسته های زیبایش دربه کار گیری هنر های اصیل ایران هم چون گچ بری، آیینه کاری و کاشی کاری چهره های خاص حالتی مخصوص را به این بار گاه مقدسه بخشیده است. نقاشی هایی که در درون حرم هستند هم اوج زیبایی را در این مکان که سر شار است از معنویت؛ به پرده ی نمایش گذارده اند. این امام زاده در خیابان زینبیه ی اصفهان واقع شده که منزل برای اجاره روزانه در اصفهان، خانه مبله برای اجاره در اصفهان، مسافرخانه ارزان در اصفهان و غیره زیاد است.

آستانه مقدس امام زاده باقر علیه السلام
آرام گاه امام زاده باقر علیه السلام یک بنای تاریخی می باشد که بدن پاک و مطهر نواده ی حضرت امام محمد باقر علیه السلام را در درون خودش جا داده‏است. این بار گاه مقدسه در حدود دویست سال قدمت تاریخی دارد ونمای بیرون آن با آجر و کاشی کاری زیبایی تزئین شده است. یک حسینیه وکتاب خانه ومجموعه ی فرهنگی وسالن اجتماعات ازامکانات جانبی در همین امام زاده است که مورداستفاده همه ی مردم شهر اصفهان قرارمی گیرد.
آستانه مقدس امام زاده شاه کرم علیه السلام
امام زاده شاه کرم علیه السلام از نواده های حضرت امام رضا علیه السلام می باشند که مدفن ایشان در شهرستان اصفهان جنب فرودگاه شهید بهشتی قرار گرفته است. این بارگاه مقدسه چهار ورودی در خودش دارد و در حدود یکصد و بیست واحد سرا برای اسکان مسافر در اصفهان و اسکان مسافر نوروزی در اصفهان در درون آن تعبیه شده‏است. هما نند بسیاری ازبار گاه های مقدسه دیگر آرام گاه این امام زاده هم ازهنر ایران بدون بهره نبوده است ودر تمام جاهای آن هنرهای کاشی کاری وتزئینات معماری بچشم میخورد. این حرم مطهر دارای سه طبقه میباشد و چهار نماز خانه و یک سالن اجتماعات را در درون خودش جا داده است.
آستانه مقدس امام زاده محسن علیه السلام
نسب حضرت امام زاده محسن علیه السلام به مولا امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسد وبه امام زاده ی غریب شهرت دارد. قدمت سازه ی اولیه این آرام گاه مربوط به زمان سلجوقی است. در عصر صفوی، قاجار و بویژه درزمان حکومت ناصر الدین شاه قاجار تغییرات زیادی در این آرام گاه ایجاد شد. ساختمان کنونى این بار گاه یک حرم با شکوه و یک گنبد بسیار بلند هشتی گونه را در برش میگیرد و یک رواق بزرگ وبسیارزیبا راشامل می شود. درداخل این حرم و درزیر گنبد جلوه‏های زیبای هنری از آیینه کارى گرفته تا کاشیکارى نقاشی خطاطی و غیره بچشم میخورد وآیات قرآنى وکلمات دینى واسامی مقدس درهمه ی نقاطش نقش بربسته اند.
مقبره های تاریخی اصفهان
آستانه مقدس امام زاده شاه زید علیه السلام

Related Posts