آستانه مقدس امام زاده شاه زید علیه السلام

 نسب امام زاده شاه زید علیه السلام به مولا امام زین العابدین علیه السلام میرسد. این امام زاده ی بزرگ درزمان سلطنت سلطان سلیمان صفویه شهید گردیدند و پیکر ایشان در شهر ستان اصفهان به دست خاک سپرده شد. بجز حال وهوایی معنوی گونه آن چه که برارزش چنین بنایی افزون می کند، وجود داشتن نقاشیهای ديواره ای درشبستان گنبد دارش است که درقرن چهاردهم هجری قمری کشیده شده و به قلم در آمده اند. این تصاویر وقایع مذهبی زمان ها را به گونه ای زیبا مصور می کنند. این مقبره ی زیبا در خیابان بزرگ مهر پس از خیابان هشت‏بهشت شرقی واقع شده است. در خیابان هشت بهشت شرقی خانه مبله در اصفهان، اجاره منزل در اصفهان و دیگر امکانات اقامتی برای اسکان مسافر در اصفهان مهیا است.

آستانه مقدس امام زاده احمد علیه السلام
امام زاده احمد علیه السلام از فرزندان حضرت مولا علی بن محمد باقر علیه السلام، فرزند امام پنجم شیعیان امام محمدباقر علیه السلام میباشد و آرام گاه پدر این حضرت در شهرک کاشان به امام زاده ی مشهد اردهال شهره است. بنای این بار گاه مقدسه مربوط است به دوره ی شاه سلطان حسین‏صفوی و درزمان حاکمیت ظله سلطان بر شهر ستان اصفهان مرمت و باز سازی شده است. مقبره ی همدم السلطنه که دخترامیر کبیر بوده و قبر همسر ظله سلطان هم دریکی از همین اتاقهای بارگاه مقدسه قرار گرفته است. درقسمتی ازبنای امام زاده قطعه ی سنگی است مربوط به بت سو منات که بوسیله ی سلطان محمود غزنوی از هندوستان به این جا آورده شده است.
آستانه مقدس امام زادگان جعفرو مرتضی علیه السلام
امام زادگان جعفرو مرتضی علیه السلام از نواده های حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میباشند که بقعه ی ایشان در حدود هفتصد سال قدمت داشته است. سازه ی این بار گاه مبارک تزئینات چندان زیادی نداشته وتا بحال باز سازی و مرمت درست و حسابی بروی آن ها صورت نگر فته است. به همین خاطر این بارگاه بسیار ساده و مظلوم به نظر می رسد.
آستانه مقدس امام زاده درب امام علیه السلام
امام زاده درب امام علیه السلام یکی اززیارت گاه های محبوب شهراصفهان است که آرام گاه دوامام زاده با نامهای ابراهیم خان بطحا ازنواده های امام حسن مجتبى علیه السلام وزین العابدین ازنواده های على بن جعفرفرزندامام صادق علیه السلام رادر خودش جا داده است. دسترسی به این امام زاده ها چون در سطح شهر هستند ساده می باشد. اما امکان کرایه روزانه خانه در اصفهان و یا کرایه روزانه منزل مبله در اصفهان برای دسترسی راحت تر هم فراهم است. بار گاه این امام زاده ها یک بنای تاریخی مهم است که دارای دوگنبد بزرگ وکوچک و یک سر درب بزرگ کاشیکاری شده می باشد، از عصر جهان شاه قرا قو یو نلو این سازه ها به جا مانده اند و سه عدد صحن درسه ضلع شمال، شرق و غرب خودش دارد.
آستانه مقدس امام زاده زینب علیه السلام
آرامگاه بانو ستی فاطمه و مقبره ی شاهزادگان

Related Posts