آرامگاه صاحب بن عباد در اصفهان

اسماعيل فرزند عباد یک اديب شهره و یک نویسنده ی پر تلاش بوده که سمت وزیری را برا ی خاندان آل بويه برعهده ی خود داشت و به عنوان صاحب فرزند عباد هم شناخته میشده است. وی وزیر لایقی بود. مذهب او شیعه بود و از مدافع های سر سخت ولايت اهل‏ بيت عليه سلام بوده است. این شخص مذهب شیعه گری در اصفهان را بنا نهاده است. صاحب عبادی در دوره ی زندگیش بیش تر از يک صد و چهل هزار کتاب و یا به روایت دیگری حدود دويست و شصت هزار عدد کتاب تالیف کرد. وی در سال سیصد و هشتاد و پنج هجری قمری چشم از جهان فرو بست. آرام گاه او یکی از زیارت گاههای شیعی و دوست داران اهل البیت در شهرستان اصفهان به حساب می آید. سازه ی آرام گاه او دار ای یک گنبد با ارتفاع شش متر است و گنبد خانه هم دارد. رواق بزرگ و حیاط زیبایی هم در این جا دیده میشود. سقف فضا در داخل به شکل طاق گنبد و فضا در داخل سینه مقبره شبيه چهارايوانه است. دیواره های سازه هم ازكاشی ساده مينا رنگ وبدون نقوش و نگاره پوشیده شده است. این آرام گاه در محله ی طوقچی واقع شده است. در این محله می شود کرایه منزل روزانه در اصفهان، اجاره روزانه منزل مبله در اصفهان را زیاد دید.
آرامگاه میر فندرسکی
مولا ابو قاسم بن ابو طالب میر حسینی فندرسکی که باختصار میر فندرسکی خواند میشود یک حکیم و دانشمند در دوران صفویان است. وی در سال نهصد وهفتاد هجری قمری چشم به جهان گشود و در سال یک هزار و پنجاه هجری قمری هم از دنیا رفت. جسدش را در تکیه ی میرفندرسکی یا به عبارت دیگر تکیه ی بختیاری‌ ها بخاک سپردند. به غیر از او بعضی دیگر از بزر گان بختیار هم چون سردارا سعد، نجف قلی صمصام سلطنه و بی ‌بی مریم بختیار هم دراین مکان به خاک سپرده شده‏اند. درختی خشک شده و کهن‏سال واقعه در حیاط، تزئینات بسیار زیبا و چشمنواز اتاقهای آرام گاه و همینطور چاهی از آب در حد آرام گاه خان های بختیار وجود داشته است.
آرام گاه واله
محمد کاظم واله اصفهانی از خوش نویسان به شیوه ‌های تعلیقی، نستعلیقی و ناخنی بوده است و از شاعرها و خوش نویسان آخرین زندیه و اولین قجری به حساب می رود. او در سال یک هزار و پنجاه و دوی هجری قمری به دنیا آمد و در سال هزار و دویست و نود و نه فوت کرد. او قبل از مرگ خودش سنگ قبرش را به خط خوشی از نستعلیق نوشت تابر روی مزار خویش قرار بگیرد. آرام گاه این شاعر درهمان سال وفاتش بناگردید و درسالهای مختلفی مرمت شد و کاشیکاری هم به روی آن انجام شد. درخت ها و فضای سبز آرام گاه جلوه‏ای خاص به آنجا بخشیده است. این آرام گاه در تخت فولاد واقع شده که دسترسی با وسائل نقلیه به آن آسان است. البته مسافرخانه ارزان در اصفهان و منزل مبله ارزان در اصفهان در این منطقه یافت شدنی است.
آرامگاه شیخ ابو مسعودرازی
قلعه ی کر شاهی اصفهان، نگینی خشتی در دل کویر اصفها...

Related Posts