کرشاهی دژی محکم در برابر مغولان

 کر شاهی را میتوان یکی ازبنا های باز مانده ازعهد مغولان بحساب آورد که شاهدرشادت کویر نشینان در برا بر هجوم لشگریان مغول بوده است. سربازانی که در زمان یورش مغولان با آنها می جنگیدند پس از جنگ طولانی ورشادتهای فراوان بداخل قلعه میروند تاجنگ رااز آن جا ادامه بدهند . مغولها با این فکرکه جنگجویان ایران پس از چندروز مقاومت و اتمام آب وغذا تسلیم میشوند ، دست به محاصره قلعه می زدند. امادژ دفاعی کر شاهی با هو ش و ذکاو ت معماران ایرانی دقیقا در جایی از کویر بنا شده است که از سطح زمین کم ترین فاصله را باسفره های آب زیرزمینی دارد. گفته میشود در آن زمان ها جنگجویان پس ازحفر کمتر از پنج متر به آب رسیده اند. پس از گذشت چند ین روز از طریق تونلهایی که به خارج از قلعه حفر شد بوده به دشمن شبیخون زده و مغولان رااز پای درمی آورند. قلعه ی کر بعد از حمله ی مغول ها باز سازی شد تا بعنوان دژ محکمی برای مقابله نمودن با نفوذ دشمنان از طریق کویر مورد استفاده گیرد. به واسطه ی استحکامات بالای این قلعه ی بزرگ، درطول تاریخ بار ها و بار ها از سمت حاکمان و راه زنان مورد استفاده قرار میگرفته است. پس از بازدید از این قلعه و رسیدن به اصفهان از اجاره منزل مبله در اصفهان، اجاره روزانه خانه در اصفهان جهت اسکان مسافر در اصفهان استفاده نمایید.

نائب حسین کاشی یا به عبارتی یاغی عاشق
بنا بر کتاب های تاریخ و خاطره های بومیان، نائب حسین که یک مرد عاشق پیشه بود، در سن سی سالگی اش ازدواج میکند ولی همسر خود تاج بانو و فرزندشان را در حین زایمان ازدست میدهد. تراژدی مرگ بانوی محبوب وی سبب میشود که او سربه بیابان بگذارد و با یک درویش با نام مهدی قلی قوچانی آشناشود و پس از آن به سفرهای دراز بپردازد. اندکی بعد مهدی قلی را درسفری ازدست می دهد که اثری عمیق و سنگین بر روی او میگذارد .او دو بار دیگر ازدواج کرد و بعد ازبرومند شدن نه فرزند پسر خود به یاغیگری روی آوردو به ظلم کردن و ستم نمودن پرداخت. وی در یک صد و سی سال قبل، قلعه ی کرشاهی را مرمت کرد و بعنوان پایگاه خودش در زمان حمله ی دشمنان از این قلعه استفاده می نموده است. حسین خان در آن دوره برکل منطقه ی کاشان ازنطنز تاساوه تسلط بالایی داشته و یاغیگری میکرد. نائب حسین بعد ازسه بار حمله کردن نیرو های دولتی به او باتوپ که اثرات شلیکهای آنها هنوز هم بردیوارهای قلعه به چشم می خورد، از آن جا گریخت. او را در نشلج کاشان دستگیر کردند و با دستور رضا شاه پهلوی در تهران اعدام کردند. کرایه خانه مبله در اصفهان و منزل برای کرایه روزانه در اصفهان به منظور اسکان مسافر نوروزی در اصفهان فراهم است.
قلعه ی کر شاهی اصفهان، نگینی خشتی در دل کویر اصفها...
معماری منحصر به فرد قلعه ی کرشاهی

Related Posts