تاریخچه ی بازار بزرگ اصفهان

 اصفهان از شهرهای بسیار قدیمی ویکی از معتبر ترین شهر های اسلام بوده است و جهانگردان فراوانی که ازاین شهر با شکوه بازدید کرده‏اند، ازآن به خوبی و قداست بالایی یاد می کنند. از شم اقصادی گذشته می شود گفت که کلیدی ترین قسمت های شهرستان اصفهان را بازارهایش تشکیل داده بودند. البته لازم به ذکر است بدانیم که باتوجه به اهمیتهای بازارها در تاریخ کشور ایران، نقش بسیار حساس و البته مهم بازار شهر اصفهان در توسعه یابی و رونق بخشی این شهر به تمام نقاط ایران قابلیت بررسی حرفه ای دارد. این مجموعه ی بازاربزرگ که سازش بناهای اصلیش و قسمت های مختلف آن از ابتدای سده س ده تا سده ی سیزده هجری شمسی در دوران حکومت صفویان و قاجاریان طول کشیده است. در قبل از این دوران مسافرخانه در اصفهان و هتل در اصفهان برای اسکان مسافر در اصفهان در این مناطق یافت می شد. شاید از نطقه نظر رونق دهی، نوع معماریش و موارد دیگری از این حیث بازار های تهران و بازار تبریز به بازار اصفهان نزدیک باشند ولی بدون شک یکی از بزرگترین، مهمترین و زیبا ترین بازارهای ایرانی و جهان اسلام بازار بزرگ اصفهان است. بدون شک قبل از این دوران تقریبا سیصد ساله مرکزهای خریدو فروش وبازر گانی دراین شهر دایربوده است ولی سازه ی اصلی این بازارو دیگر قسمتهایش در طول این دوران انقلابی ساخته شده است. بخش اصلی این سازه در بین سالهای نهصد و هشتاد تا نهصد و نود و نه هجری شمسی در دوران حکوت شاه عباس اول بنا شده است.

ای نقل قول را از ماکسیمسیرو فرانسوی درباره ی تاریخ قبل از دوران اسلام و بعد از آن را راجع بع بازار اصفهان با هم مرور می کنیم.دشتی بسیار کهن سال به نام اصفهان بعد از پشت سر نهادن رژه کردن سربازهای هخامنش با لشکر کشی اسکندر رو به رو شد. ولی چیزی گذر نکرد که اسلحه های جنگ جای خودشان رابه کاروان هایی از شتران میدهند. این ها حمال کالا های تجارتی پر از رونق از بین یونانیان و سرزمینهای افسانه ای از هند بوده اند. پارتها و ساسانیان نیز بر رونق دادن تجارتی آن افزون کردند، اما دیری نپاید که شرم گینانه می گویم در برابر حملات اعراب از پای درآمد. اصفهان برای بقایش در جلب کردن رضایت فاتح جدید کوتاهی ننمارید و آنها را مجذوب به خود ساخته و بصورت پایگاه درآمد که بشود از آنجا به جهت یورش های بعدی آماده شوند. قبایل بسیاری دردره‏های نزدیکی که هنوز سر سبز وخرم بودند، سکنی برگزیدند. به راستی که این شهر لایق نام نصف جهان است .
نیازی نیست که قوه تخیل خوبی داشته باشید تا در میدان نقش جهان گذشته را تصور کنید! اینجا تاریخ و گذشته خود با شما سخن می گوید. از منزل برای اجاره روزانه در اصفهان تا کرایه خانه در اصفهان گرفته تا دیگر امکانات برای حیات موجود است.
معماری منحصر به فرد قلعه ی کرشاهی
معماری و ساختار بازار اصفهان

Related Posts