معماری و ساختار بازار اصفهان

 ساختار اصلی شهرستان اصفهان بر بازار آن استوار بوده است بطوری که بسیاری از نویسنده ها، پژوهشگران و تاریخ نگاران ساختار این شهر را مبتنی بر اصول مکانیزماتیک این بازار می دانند. شاید بسیاری از مردم بازارهای شهرستان اصفهان را تنهامحدود به اطراف و کناره های میدان نقش جهان و چند قسمت کوچک دیگر بدانند ولی بایداین را دانست که این گونه نیست وبازار اصفهان بسیار بزرگ تر از چیزهایی است که بعضی از دیگر مردم تصور می نمایند. اگرشما تصاویر موجود از این بازار نگاهی بیاندازید؛ این بازار بصورت بسیارجالبی در قلب شهرستان اصفهان و البته در اطراف و اکناف میدان نقش جهان خزیده است. ورودی با شکوه این بنای بینظیر از سمت شمال میدان نقش جهان می باشد. ورودی این بنا که به قسمت بازار قیصریه ورود پیدا می کند از شکوه و جلال در معماری و زیباییهای فوق العاده خاصی برخوردار می باشد، بانام سر درب قیصریه شناخته می شود. در این محل در قدیم تر از احداث بازار از اسکان مسافر در اصفهان، مسافرخانه در اصفهان و غیره هم استفاده می شده است. این بازار به سمت مسجدجامع رفته و بعد ازآن به بازارعریان می رسد. قسمت های متفاوت این بازار هم به میدان عتیق ختم می یابد. این بازاراز بخشها و بازارهای گوناگونی و متفاوتی تشکیل گردیده است. از مهمترین این بخش ها بازار قیصریه می باشد.

خریدهای منحصر به فرد در بازار اصفهان
در گذشته های دور هر قسمت از ایران بزرگ در تولیدات محصول های خاصی شهرت داشته است ولی امروزه تمام محصولات رادر همه ی شهر ها می توانیم پیدا کنیم. این در حالی است که هنوز برخی از شهرها محصول های منحصربه فرد خود را دارند که جستن همانندشان و یا یک محصول باهمان کیفیت دردیگر شهر ها دشوار به نظر می رسد. بازار اصفهان هم دارای محصولات خاصی می باشد که برترین نوع آنها را می توان دراین بازار خرید کرد. ابتدایی ترین گزینه‏ای هم که به ذهن ما میرسد بدون شک خریدن ظرف ها و صنایع دستی از مس میباشد. اگر در قسمت مس گرها قدم بزنید صدای برخورد چکشها تجربه ای جالب را برای شما رقم می زند، بازدیدکنندگتن می توانند صنایع دستی مس را دراین بازار بخرند وحتی روش ساخت و ساز و جلای آنها را ازنزدیک مشاهده نمایند. ظروف مس که بروی آنها هنرهای زیبا از مینا کاری و غیره وجود دارند هم انتخابی بسیار خوب برای خرید کردن دراین بازارمی باشد. ظروف مس قلمزنی شده را نیز به مورد قبلی اضافه نمایید و یاحتی خاتمکاری را که در اصفهان شهره خاص و عام است، از صنایع دستی اصلی شهرستان اصفهان به شمار می آید. منزل مبله در اصفهان، کرایه روزانه خانه مبله در اصفهان و دیگر امکانات اقامتی برای اسکان مسافر نوروزی در اصفهان در اطراف بازار به وفور یافت می شوند.
تاریخچه ی بازار بزرگ اصفهان
سر درب قیصریه، ورودی اصلی بازار

Related Posts