بازار قیصریه، یکی از مهمترین بخش های بازار اصفهان

بازار قیصریه در پشت سر درب قیصر قرار داده شده است. تاریخ معماری بنای این بازار بر اساس شواهد موجود در سال نهصد و نود و هشت هجری شمسی تخمین زده شده است. بازار قیصریه راه ارتباطی بین میدان نقش جهان و میدان کهنه که در حال حاضر با نام میدان قیام شناخته میشود است. بسیاری از محققان نام این بازار را از نام یک بازار در شهر کایسری ترکیه می دانسته اند و در پرده ای به آن، بازار سلطانی نیز گفته می شده است. این بازار مجلل ترین و البته پر رونق ترین بازار دوران صفویان بوده است؛ همچنین مرکز داد و ستد پارچه‏های گران قیمت هم بوده است. در دوران صفویان جهانگردان فراوانی از بازار قیصریه دیدن کرده اند و حاصل بازدید آن ها از این بازار نظرها و صحبت های آنها راجع به این بازار است مانند آندره گدار که به خاطر فضای وسط بازار قیصریه که به شکل مدور و قبه ای ساخته شده آن را به گنبدهایی که اعراب اسپانیایی می ساخته اند، شبیه دانسته اند. برای دسترسی به این بازار زیبا میتوانید در اطراف میدان شاه و میدان کهنه اقامت موقت در اصفهان داشته باشید. اجاره روزانه خانه در اصفهان، کرایه خانه مبله در اصفهان و غیرع برای اسکان مسافر در اصفهان فراهم است. از بازار قیصریه بازارهای دیگری هم منشعب می شوند که برخی از آن ها هنوز هم رونق دارند مثل :بازار‌ هارونيه، نيمآورد گلشن، سرای مخلص، تیمچه سماورسازها، مقصود بيک و غیره. هم چنین در این بازار بزرگ مسقف که عده ای از خارجی ها آن را " گالری سرپوشیده " نامیده اند، عنصر مذهب چون مسجدها و عنصر فرهنگ مثل مدرسه هم بچشم می خورد.
صنایع دستی و فرش از عمده‏ترین محصولاتی هستند که امروزه شما می توانید در بازار قیصریه بیابید. راسته ی اصلی در این بازار بزرگ در دو طبقه ساخته شده است. طبقه ی اول را دکانها، حجره‏ها در بر دارند و طبقه ی دوم مربوط به کار و امر بازگانان بوده است و در حال حاضر هم بخشهایی از این راسته با حالت سنتی نفس می کشد.
برخی از سراهای بازار قیصریه

راسته‏ها از راههای باریکی یا دربهای مخصوص به حیاط متصل میشوند که دور تا دور این‏حیاطها را حجره‏هایی در یک طبقه تشکیل می دهند که به آنها سرا می گویند. خوانساریها، راسته ی گلشنی، جارچی، سرافخر و پا درخت سوخته از سراهای بازاریه قیصر میباشند. بازار قیصریه در سال هزار و سیصد و هفده شمسی در فهرست آثار ملی ثبت شده است و نکته جالب ثبت بسیاری از مساجد، مدارس و سراهایی که در بالا ذکر شده در این فهرست می باشد. رزرو مسافرخانه ارزان در اصفهان و رزرو هتل ارزان در اصفهان در کناره ی این بازار امکان پذیر است. 

سر درب قیصریه، ورودی اصلی بازار
چندی از بازارهای معروف بازار بزرگ اصفهان

Related Posts