مسجد صفوی و مسجد جامع اصفهان

در سمت شرق ميدان نقش جهان یک مسجد كه در دوره ی شاه عباس اول صفوی بنا شد قرار گرفته است، در زمان معماری ميدان شاه و هم زمان با ساخت مکاتب در پیرامون آن پیرو فراگیری دانش و برپایی مراسم مذهبی ودر نزدیکی مسجد شیخ لطف الله این مسجد ساخته شده است. مهماری این مسجد در سال یک هزار و یازدهم هجری قمری آغاز شد و هفده سال بعد معماری آن به پايان رسيد. مسجد يک شبستان زيرزمينی دارد كه كف گنبد خانه را از سطح زمين بالاتر برده است. به دلیل استفاده های خاص در مراسمات مذهبی و آزمایش های علمی از اين مسجد، احداث حياط و یا مناره برای این مسجد ضروری نبوده است. گنبد این مسجد بروی هشت طاق به صورت جناغی قرار گرفت و لب اين طاق ها را با پیچ كاشی های فيروزه رنگین تزئين نموده اند. سطح داخل محراب مسجد شيخ لطف الله که از شاهكارهای بی همتای هنر كاشی كاری هفت رنگ و معرق است را نباید از نظر محروم کرد. مسافرانی که در اصفهان اقامت گزیده اند چه بصورت کوتاه مدت یا بلند مدت مثل: اجاره منزل روزانه در اصفهان، رزرو هتل در اصفهان، اسکان مسافر در اصفهان، رزرو مسافرخانه در اصفهان، هتل های لوکس در اصفهان و غیره وقتی به محراب این مسجد می رسند چشمشان به دو كتيبه میخورد كه عبارت زیر بر روی آنها نوشته شده است:
عمل فقيرحقير محتاج به رحمه خدا محمد رضا بن استاد حسين بنا اصفهانی
دستکار بنده ی محتاج به لطف و مرحمت خدا محمد رضا فرزند استاد حسین بنای اصفهانی

مسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهان در کناره ی شمال غربی ميدان کهنه ی اصفهان پای گذاری گرديده است. اولین مسجد در كنار روستایی قديمی به نام یاوان و بر حسب حدس و گمان بروی يک بنای مرموز که مربوط به دوران قبل از اسلام بوده است احداث گرديد.
معماران ماهر و زبر دست اصفهانی اولين مسجد را در محل کنونی با ابعاد کمتری در سال یکصد وپنجاه و شش هجری قمری می سازند. در قرن سوم هجری نیز به خاطر گسترش شهر و ازدياد جمعيت، مسجد وسيع تری بروی مسجد اول معماری می شود. سبک معماری مسجد مربوط به عصر سلجوقيان، به سبک رازی می باشد. در اين سبک كاربرد آجرها و ايجاد نمای آجر با طرح گره نماي داخل و هم چنین خارج گنبد خاك و گنبد نظام الملک را پوشانده است. گچ کاری محراب، تزئين كاشی و خط بنا و مقرنس های گوناگون ايوان ها بهمراه كتيبه خط كوفی، ثلث و غیره نشان دهنده ی چیرگی هنرمند های اصفهان در معماری اين مسجد است. مسجد جامع اصفهان دايره المعارف معماری و البته يادگار با ارزش تاريخ ، فرهنگ و هنر شهرستان اصفهان است. به همين دلیل ترمیم و مراقبت و حفظ کردن این بنا، وظیفه ای فراتر از مذهب و ملیت است. در نزدیک این منطقه امکانات سکونتی برای بازدید کنندگان مهیا است. لازم به ذکر است این شهر از لحاظ اسکان مسافر در اصفهان بسیار قوی است. اجاره روزانه خانه در اصفهان، منزل مبله در اصفهان، هتل ارزان در اصفهان، مسافرخانه در اصفهان، اسکان مسافر نوروزی در اصفهان، اجاره منزل در اصفهان و غیره بسیار ساده و با صرفه است.
كاخ هشت بهشت اصفهان
بازار قیصریه در اصفهان

Related Posts