هشت پا، دلقک ماهی و گاوکوسه در آکواریوم اصفهان

مسافران عزیز برای بازدید از این آبزیان از ساعات نه صبح تا شش بعد از ظهر میتوانند اقدام کنند. بهتر است در نزدیکی این مکان اسکان داشته باشید تا از ترافیک در این ساعات دوری کنید. شما میتوانید با رزرو منزل مبله در اصفهان، اجاره روزانه خانه در اصفهان و غیره از این امکان برخوردار شوید.
هشت پا
هشت‭ ‬پا‭ ‬یا‭ ‬اختاپوس، جانداری‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬سرپایان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬گوناگونی‭ ‬از‭ ‬اقیانوس‭ ‬های‭ ‬جهان زندگی می کند. این جاندار هشت بازو دارد‭ ‬كه بر روی آنها ‬دو ردیف‭ ‬كلاهک‭ ‬مكنده‭ ‬وجود‭ ‬دارد. هشت پایان‭ ‬اسكلت‭ ‬درونی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬بدنشان‭ ‬كاملا‭ ‬نرم‭ ‬است. تنها قسمت سفت بدن آنها، ‬یک‭ ‬منقار،‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬منقار‭ ‬طوطی است که ‬به‭ ‬هشت پاها‭ ‬امکان می دهد تا ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬گریختن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬شکارچیان به‭ ‬لای‭ ‬شكاف‌های‭ ‬باریک‭ ‬بین‭ ‬صخره‌های‭ ‬زیرآبی بروند و پنهان شوند. هشت‭ ‬پاها دو‭ ‬نوع‭ ‬سمی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬سمی دارند و اندازه‭ ‬ی آنها‭ ‬معمولا بیشتر از یکصد و سی سانتی متر ‬نمی‭ ‬شود. ‬نكته‭ ‬جالب درباره این جاندار این است که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تخم‭ ‬ریزی‭ ‬تا‭ ‬تولد‭ ‬بچه، ‬بی حرکت می مانند و از چند‭ ‬بازوی‭ ‬خودش تغذیه می کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دلقک ماهی همسایه ی شقایق های سمی
دلقک‭ ‬ماهی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬ماهی‭ ‬و از خانواده‭ ‬شقایق‌ ماهیان‭ ‬است. این ماهی به سبب وجود ‬نوعی‭ ‬ماده‭ ‬‬مخاطی‭ ‬ناشناخته‭ ‬در‭ ‬پوست‭ ‬خود، نسبت‭ ‬به‭ ‬بازوهای‭ ‬سمی‭ ‬شقایق‭ ‬دریایی‭ ‬مقاوم بوده و به همین سبب همزیستی مسالمت آمیزی با آن دارد. این درحالی است که‭ ‬اگر‭ ‬ماهی‭ ‬دیگری‭ ‬با‭ ‬بازوهای‭ ‬شقایق‭ ‬دریایی‭ ‬تماس‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬به طعمه ای لذیذ برای او تبدیل می شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دلقک‭ ‬ماهی‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬سریع‭ ‬شنا‭ ‬کند و به همین سبب به پناهگاهی در برابر خطرها احتیاج دارد. شقایق‭ ‬دریایی نقش پناهگاه را برای این ماهی بازی می کند و در عوض دلقک ماهی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬حرکات‭ ‬خود‭ ‬و جا به جایی آب،‭ ‬رسوبات‭ ‬روی‭ ‬بدن‭ ‬شقایق‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬مراقبت‭ ‬می‭ ‬کند. حتی ممکن است به هم دستی برای شقایق دریایی تبدیل شود و ماهی های دیگری را برای تغذیه هر دوی آنها به دام بیاندازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نکته دیگری که درباره این ماهی بسیار جالب توجه به نظر می رسد این است که ‬دلقک‭ ‬ماهی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تولد‭ ‬همگی ‭ ‬نر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بلوغ، ‬بزرگترین‭ ‬و‭ ‬غالب‭ ‬ترین‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬نر‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬تغییر‭ ‬جنسیت‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گاو کوسه
گاو کوسه که با عنوان کوسه زامبزی نیز شناخته می شود، کوسه‌ ای است که معمولا در آب‌های گرم و کم عمق در سراسر جهان، یافت می شود و در طول سواحل و در رودخانه ‌ها نیز به چشم می خورد. از ویژگی های این آبزی می توان به طبیعت پرخاشگرش، میل به آب‌های گرم و کم عمق و تمایل به حضور در سیستم آب های شور و آب‌های شیرین شامل مصب رودها اشاره کرد. کارشناسان، گاوکوسه‌ها را مسئول اکثر حملات نزدیک ساحل از جمله حمله به گونه‌های دیگر می دانند.

با گردش در آکواریوم اصفهان میتوانید بدون خطر خورده شدن توسط گاوکوسه از این موجودات شگفت انگیز دیدن فرمایید. برای سهولت هرچه بیشتر به منظور بازدید میتوانید از امکان اسکان مسافر در نزدیکی این پارک استفاده کنید. امکاناتی چون: رزرو مسافرخانه در اصفهان، اجاره روزانه منزل در اصفهان، کرایه روزانه خانه مبله در اصفهان و غیره استفاده کنید. 

کوسه ها در آکواریوم اصفهان
ماهی ماندارین و پیرانا در دنیای زیر آب اصفهان

Related Posts