مادی ها و تلطيف هوای شهر اصفهان

 جريان داشتن آب در پهنای شهر اصفهان موجب شکل گيری مسيرهای پر از درخت و سرسبزی گرديده که نوعی ديگر از فضاهای سبز شهر در اصفهان می باشد. اين مسيرهای پر از درخت به همراه باغ های کناره اش اصفهان را به بيشه ای انبوه مبدل کرده است. جريان يافتن آب در مادی وجود نهرهای منشعب شده از مادی و تراکم درختان تأثيری چشمگير در لطافت هوای اصفهان دارد. وزش نسيم خنک و ملايم که به سبب وجود آب و درختان ميباشد هوايی بسيار لطيف و مفرح را برای شهر زیبای اصفهان به ارمغان می آورد.

تأثير مادی ها بروی سفره های زيرزمينی
بافت های آبرفتی کرانه ی رودخانه ی زاينده رود به صورتی است که همواره تبادل هيدروليکی بین اين زمين ها و رودخانه وجود دارد. در محدوده ای که شهر اصفهان واقع شده، تأثير اين تبادل هيدروليکی در زمين های شمال رودخانه مشهودتر است. با افزايش يا کاهش آب رودخانه سفره های آب زيرزمينی افزايش يا کاهش می يابد، يا به عبارتی ديگر سطح آب زيرزمينی بالا يا پایين خواهد رفت. مادی ها با انتقال آب به فواصل دورتر در زمين ها و دشت های حاشيه رودخانه همواره موجب تقويت سفره های آب و افزايش سطحی آب زيرزمينی ميشدند. چرا که در طول مسير مادی ها و البته بعد از تقسيم شدن مادی به جوی های متعددی آب در زمين فرو می رود و سفره آبهای زيرزمينی را تقويت ميکند. با تقويت و بالا آمدن سطح آب زيرزمينی چاه های آبی شهر که محل تأمين آب منازل و اهالی شهر بود، پرآب ميشد. با متروکه شدن مادی ها، ديگر تقويت سفره های آب زيرزمينی رخ نمی دهد و به تدريج سطح آب هاي زيرزميني پائين خواهد رفت و نتيجه آن کم آب شدن و خشک شدنِ چاه هايي مي باشد که هنوز فعال هستند و براي آبياري فضاهاي سبز و پارک ها مورد استفاده قرار ميگيرند. در کنار فضاهای سبز از مسافرخانه در اصفهان، مسافرخانه ارزان در اصفهان، منزل برای کرایه در اصفهان، کرایه روزانه منزل در اصفهان، خانه برای اجاره روزانه در اصفهان و غیره برای اسکان مسافر در اصفهان وجود دارد.
اصفهان شهری با هسته های اولیه زیستی است و «جویباره» به معنای «سرزمین جوی های روان» اصلی ترین هسته شهر بوده است. نقش زاینده رود و شبکه مادی های منشعب از آن در گذشته در امور کشاورزی و آب رسانی، جمع آوری آب های سطحی و آبادانی شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. روزگاري مادي های اصفهان يکي از جلوه هاي زيبا و دل انگيز اصفهان بودند و حال حريم آنها از بين رفته، لايروبي و ريزش مادي مقطع آنها را نامنظم ساخته، سنگ هاي لت ها و آب پخشان ها(آب پخش کن ها) شکسته و در مواردي لت ها و کف و بدنه مادي ها با بتن به شيوه اي غيراصولي مرمت شده اند. متاسفانه طی توسعه شهری و افزایش ساخت و سازها و از بین رفتن باغات درون شهر و مزارع اطراف، بخشی از هویت شهر به نام «مادی» به دست فراموشی سپرده شد. سامان دهي، مرمت و احياء مادي ها مي تواند آنها را به عنوان يک شبکه قوي جمع آوري آبهاي سطحي حاصل از بارندگي مطرح نمايد. همچنين با برقراري تبادل هيدروليکي بين مادي ها و محدوده تحت نفوذ آنها، چاه های فعال تقويت خواهند شد، و فراتر از اينها، درختان و فضای سبز حاشيه مادی ها با اکوسيستمی متشکل از آب، گياه و ديگر آبزيان، همچون شريان های سبزی که زندگي در آنها جريان دارد، موجب زيبايی و لطافت فضای سبز شهر می شود.
نقش مادی در شکل گيری و توسعه ی شهری اصفهان
چند مادی بزرگ در اصفهان

Related Posts