جنبشی به نام سبز راه ‏ها

جنبش سبز راه‏ها برداشتی از جنبش هایی در کشورهایی هم چون آمریکا می باشد که زادگاه اولین چنین جنبشی بشمار می روند اما هیچ وقتی حتی یک سوال با چنین عنوانی طرح نگشته است که مادی ها در شهرستان اصفهان همان فضای طبیعی است که ریشه در خارج از شهر دارد که هم چون سبز راه ها در درون شهر ها و البته محله های داخلی نقش وافری را بازی نموده اند. نقشی که در قبل از طرف جنبش سبز راه‏ها به عهده ی ایشان واگذار شده بودند همراه با روند زمانی، بیشتر کم رنگ و کم رنگ تر گردیده اند.
کتاب های تاریخ چگونه از مادی ها در شهر اصفهان یاد کرده اند؟
بستر رودخانه زنده رود تفاوت خیلی زیادی با زمين های ساحلی اصفهان که غالبا در مجاورت زنده رود هستند از لحاظ ارتفاع ندارد. با توجه به این مسئله امکان شاخه و زیر شاخه گرفتن به شکل مادی، نهر و غیره از سینه ی رودخانه ی زاینده رود فراهم بوده است و در بازه های زمانی متفاوتی، شاخه های مادی ها از سینه ی رودخانه گرفته شده اند. موضوع انشعابات مادی ها از کناره ی رودخانه ی زاینده رود در برخی از کتاب های تاريخ توسط ابن حقل، حافظ ابونعیم، شمس، ابن رسته، حمدالله مستوفی، نویسنده و جهان گرد معروف ناصر خسرو و استاد محمد رضا اصفهانی آورده شده است. هم چنان جهان گردان اروپايی هم بعد از سفر کردن به شهر اصفهان مطالب زیبا و خواندنی ای را در سفرنامه هايشان متذکر شده اند. به عنوان مثال می شود به پيترو دلاواله، سانسون و کمپفر اشاره داشت. نه تنها اصفهان از گذشته های دور میزبانی جهانگردان را عهده دار بوده است بلکه هم اکنون نیز به هدف اسکان مسافر در اصفهان، خانه مبله برای کرایه در اصفهان، مسافرخانه ارزان در اصفهان، رزرو مسافرخانه در اصفهان، اجاره منزل مبله، رزرو هتل ارزان در اصفهان، رزرو منزل برای کرایه روزانه در اصفهان، کرایه خانه مبله در اصفهان و غیره مجهز بوده و خواهد بود.
زاییچه ی مادی ‌های دوران‌ صفوی‌

در دوره ی صفوی مردم فهیم اصفهان و حاکمان آن زمان به خاطر رشد کردن جمعیت‌ مردمی و هم چنین توسعه‌ نمودن شهر و نیاز بیشتر‌ به‌ آب‌ تمیز و سالم، به منظور‌ تقسیم کردن ‌آب‌ زنده ‌رود از وجود دانشمندان برجسته و معروفی هم چون شیخ بهایی استفاده‌ کردند. طومار شیخ‌ بهایی‌ در سال‌ نهصد و بیست و سه هجری‌ قمری‌ در زمان‌ شاه‌ طهماسب‌ صفویه تنظیم گردید و مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. تقسیم کردن آب زنده‌ رود با نام‌ طومار منسوب‌ به علامه شیخ بهایی معروف شده است. طومار شیخ ‌تنها تقسیم‌ نامه‌ کامل بجا ‌مانده از عصرهای دور در زمینه ی بهره جویی‌ بهینه از آب‌‌ رودخانه ی زنده رود به حساب می آید. این طومار شامل‌ یک‌ صفحه‌ از حکم‌ شاهنشاهی‌ و روش‌ حساب و کتاب‌ و مدیریت‌، دو صفحه‌ از قانون های کلی ‌اجرایی و بیست و چهار صفحه‌ ریز از حق آبهای‌ بلوک ها و روستاهای‌ متفاوت است و در کل شامل بیست وهفت صفحه‌ می باشد. بنا بر‌ این‌ تقسیمنامه‌، آب‌ رودخانه ی زاینده رود در طی‌ چهار مرحله‌‌ به‌ آخرین‌ سطح های‌ اراضی ‌آب خور تقسیم شده و سیراب می شدند. 

پیشینه ی مادی ها قبل از دوران حکومت پادشاهان صفوی
واژه ی مادی

Related Posts